L'AULA ESCÈNICA de PALMA

Les classes de l'Aula Escènica de Palma es duen a terme al teatre municipal Mar i Terra, al carrer de Sant Magí 89-91, al barri de Santa Catalina de Palma.

L'any 1898 la Sociedad Mar y Tierra va fer construir un edifici que duria el mateix nom, projectat per Josep Segura i destinat a ser la seu d'aquesta societat recreativa. Amb el anys, emperò, l'edifici, a banda de servir com a teatre i centre neuràlgic de l'activitat cultural del barri de Santa Catalina, albergà també una mútua de socorrs, una escola nacional, el Col·legi Públic Jaume I, un museu de ciències naturals, la Hermandad Obrera de Acción Católica... fins que, a mitjans de segle XX, el teatre i totes les seves dependències foren abandonades.
 

L'any 2004 l'Ajuntament de Palma comprà l'edifici i, sis anys després de la seva adquisició, el 2010, el Mar i Terra fou definitivament restaurat i obert altra vegada al públic de Ciutat. 
A més de ser el local de l'Aula Escènica de Palma, el centre de cultura Mar i Terra és un espai destinat a la música popular i a la programació de teatre i música.

L'Aula compta amb tres aules on es dues a terme les classes. Són les sales Drissa, Escota i Amantina, batejades amb noms de caps de corda en referència i homenatge a l’esperit mariner de la barriada.

El curs 2016 va canviar-ne el nom. D'Escola Municipal de Teatre de Palma va passar a el nom que té actualment d'Aula Escènica de Palma.

La nostra filosofia

Fer teatre és una manera d'entendre i de compartir la vida; de deixar que de mica en mica, aquesta màgia et vagi canviant i t'ajudi a descobrir qui realment ets (o qui vols ser). Viure el teatre, però sobretot, fer teatre et dona les eines per veure el món des d'una perspectiva molt més rica, interessant i profunda. Et permet entendre l'altre, et permet ser l'altre, et permet convertir-te amb qui vols o amb qui no vols, et permet experimentar, et permet descobrir i t'ensenya a compartir, a entendre, a comprendre, a no jutjar vagament, t'ensenya a acceptar, a conèixer els propis límits, t'ensenya el valor del compromís, i que 2 i 2 fan molt més que 4... El teatre, sense cap dubte, ens fa millors a sobre de l'escenari (per descomptat) però també com a persones. I sobretot, feim teatre perquè ens encanta.   

Perquè ens encanta

fer Teatre!