Tota la informació referent al període d'inscripció i de matrícula per al curs 2020-2021 es publicarà a partir del mes de setembre a aquesta pàgina web.

ADMISSIÓ i CONDICIONS

Sorteig

La selecció dels nous alumnes de cadascun dels grups dels cursos regulars es fa a través de sorteig. S’hi inclouran tots els alumnes nous que, dins els períodes que marca l’Aula, hagin entregat la sol·licitud de plaça, el DNI i un certificat d’empadronament vigents. La resta quedarà exclosa del sorteig i passarà automàticament als darrers llocs de la llista d’espera.

Antics alumnes

Conserven la plaça els alumnes matriculats en el curs 2018-2019, dels grups Infantil, Preadolescents, Adolescents, Joves i Adults que entreguin la sol·licitud de plaça, el DNI i el certificat d’empadronament vigents i formalitzin la matrícula dins el període que marca l’Aula. En cas contrari, perdran la plaça de continuïtat, que serà oferta als alumnes en llista d’espera, i quedaran, per tant, exclosos de la llista d’admesos.

Alumnes empadronats a Palma

Tenen prioritat els alumnes empadronats a Palma, sempre que presentin el document d’indentitat i un certificat d’empadronament vigents.

***

Així mateix us recordam que les classes de l’Aula Escènica s’imparteixen en català.

Per sol·licitar més informació:


Contacti amb Aula Escènica

Dilluns-Divendres 9h-13h / 16h.-19h.

971.791.231
info@emteatre.cat

També pot sol·licitar més informació enviant aquest formulari:

Logo Ajuntament Publicitat  blau.jpg