ALUMNES

EL GRUP DE
PREADOLESCENTS PRESENTA:

ALUMNES

Grup INFANTIL

(8-10 anys)

Perquè ens encanta fer Teatre!

Grup PREADOLESCENTS

(11-12 anys)

Grup ADOLESCENTS

(13-15 anys)

Grup JOVES

(16-17 anys)

Grup ADULTS

(+18 anys)

Grup MATX D'IMPRO

(+16 anys)